Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 1/2018

Zakres: zakładanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: 28.05.2018 r. - 18.06.2018 r. 

Limit dostępnych środków: 1 200 000,00 zł

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 1/2018

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Sekcja II: Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej). 

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu. 

W załączeniu także dokumenty określające warunki udzielenia wsparcia (Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Centrum Inicjatyw  Wiejskich oraz Regulamin Rady Centrum Inicjatyw Wiejskich) oraz karty oceny i opisu operacji, a także formularz dotyczący pomocy de minimis. 

 

Poniżej podajemy Państwu planowane terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory poprzedzone zostaną spotkaniami informacyjnymi i szkoleniami dla wnioskodawców, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Planowane do realizacji nabory:

Lp.

Nr ogłoszenia

Zakres tematyczny operacji

Limit dostępnych środków

Termin składania wniosków

1

1/2018

Zakładanie działalności gospodarczej

1 200 000,00 zł

28.05.2018 r. – 18.06.2018 r.

2

2/2018

Rozwój działalności gospodarczej

620 448,00 zł

28.05.2018 r. – 18.06.2018 r.

3

3/2018

Infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna

857 276,00 zł

28.05.2018 r. – 18.06.2018 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Biura LGD CIW: tel. 91 57 37 329. 

Nasze Biuro znajduje się w Łobzie przy ulicy Drawskiej 6 i jest czynne dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 

Zapraszamy! 

 

 

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów na dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Są to dokumenty dla wnioskodawców ubiegających się o finansowanie zakładania działalności gospodarczej.

Komplet dokumentów jest dostępny także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów na dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Są to dokumenty dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie rozwoju działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Komplet dokumentów jest dostępny także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa