By komunikacja LGD z grupami wskazanymi, jako docelowe przebiegała w sposób ustrukturyzowany i skuteczny, stowarzyszenie zamieściło w swojej strategii plan komunikacji. Podstawą tworzenia tego planu były doświadczenia zdobyte podczas poprzedniego okresu programowania, analiza efektywności i efektów wcześniej realizowanych działań komunikacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono dopasowaniu odpowiedniego komunikatu do adresatów, by pozytywnie wpłynąć na jakość i ilość składanych projektów, gdyż tę kwestię w poprzednim okresie uznano za najbardziej problematyczną. W planie komunikacji szczegółowo określono grupy docelowe, ustalono cele i wskaźniki, jakie LGD chce osiągnąć, narzędzia i podejmowane działania oraz sposoby monitorowanie i reakcji na sytuacje kryzysowe. LGD jest przekonane, że zaplanowane działania przyczynią się do realizacji LSR 2014-2020, sprawią, że komunikacja będzie sprawniejsza.

 

Pełna aktualna treść w załączeniu.