Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW.  

Posiedzenie odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
 2. Wybór protokolanta posiedzenia;
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
 4. Przedstawienie informacji dot. wezwania do uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień dla naboru nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (pismo nr WPROW.I.07100.33.2017).
 5. Przedstawienie informacji dot. wezwania do uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień dla naboru nr 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej (pismo nr WPROW.I.07100.34.2017).
 6. Przedstawienie informacji dot. wezwania do uzupełnienia braków oraz złożenia wyjaśnień dla naboru nr 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (pismo nr WPROW.I.07100.35.2017.
 7. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji nr I/2017, II/2017, III/2017, IV/2017, V/2017, VI/2017, VII/2017, VIII/2017, IX/2017, X/2017, XI/2017, XII/2017, XIII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
 8. Sporządzenie list operacji zgodnie z podjętymi uchwałami zmieniającymi.
 9. Uzupełnienie braków w kartach oceny zgodności operacji z LSR.
 10. Uzupełnienie braków w kartach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu LGD CIW z wnioskiem o dokonanie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.
 12. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD.
 13. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Biuro LGD CIW