Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia: 3/2017

ZakresBudowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

 Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 3/2017

Data publikacji: 3.04.2017 r.

Termin składania wniosków: 18.04.2017 r. - 09.05.2017 r. 

 

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia: 1/2017

ZakresPODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 1/2017.

Data publikacji: 3.04.2017 r.

Termin składania wniosków: 18.04.2017 r. - 09.05.2017 r. 

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia: 2/2017

ZakresROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 2/2017

Data publikacji: 3.04.2017 r.

Termin składania wniosków: 18.04.2017 r. - 09.05.2017 r.