ROK

PÓŁROCZE

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1.1.1)

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1.1.2)

DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I INTEGRUJĄCE (2.1.1)

PROMOCJA I INFORMACJA – GRANTY (2.2.1)

PROMOCJA I INFORMACJA – OPERACJA WŁASNA (2.2.1)

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA – KONKURS
(3.1.1)

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA – GRANTY
(3.2.1)

RAZEM

2016

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

I

240.000,00

279.552,00

 

 

 

342.724,00

 

862.276,00

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

I

960.000,00

105.000,00

 

 

 

573.058,54

 

1.638.058,54

II

 

 

 

110.528,00

 

 

 

110.528,00

2019

I

 

 

400.00,00

239.472,00

 

 

500.000,00

1.139.472,00

II

400.000,00

515.448,00

 

 

50.000,00

284.217,46

 

1.249.665,46

2020

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2018

 

1.200.000,00

384.552,00

0,00

110.528,00

0,00

915.782,54

0,00

2.610.862,54

2019 -2021

 

400.000,00

515.448,00

400.000,00

239.472,00

50.000,00

284.217,46

500.000,00

2.389.137,46

2022 - 2023

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

 

1.600.000,00

900.000,00

400.000,00

350.000,00

50.000,00

1.200.000,00

500.000,00

5.000.000,00