BIURO CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:

Dyrektor biura
Ewelina Turkowska

poniedziałek  - piątek 7:00 - 15:00

 Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR
Anna Doroszko

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00