BIURO CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:

Dyrektor biura
Ewelina Turkowska-Płowczyk

poniedziałek  - piątek 7:00 - 15:00

 Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR
Paweł Bot

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30