BIURO CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH:

Dyrektor biura Ewelina Turkowska-Płowczyk

poniedziałek  - piątek 7:00 - 15:00

 Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR
Małgorzata Kuncewicz

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00