Poniżej zamieszczamy zestawienia rzeczowo-finansowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.