SKŁAD RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

1.

Piotr Ćwikła

Przewodniczący

publiczny

2.

Arkadiusz Czerwiński

Wiceprzewodniczący

publiczny

3.

Piotr Hebda

Członek

publiczny

4.

Monika Kuźmińska

Członek

publiczny

5.

Witold Bubacz

Członek

gospodarczy

6.

Henryk Milczarkowski

Członek

gospodarczy

7.

Łukasz Wójcicki

Członek

gospodarczy

8.

Cecylia Degler

Członek

mieszkańcy

9.

Agnieszka Kotwicka

Członek

mieszkańcy

10.

Sylwia Sławińska

Członek

mieszkańcy

11.

Tomasz Szpak

Członek

mieszkańcy

12.

Anna Gizewska

Członek

społeczny

13

Joanna Jabłońska

Członek

społeczny

14

Joanna Lipska

Członek

społeczny

15

Joanna Mały

Członek

mieszkańcy
SKŁAD ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

1. Grażyna Zaremba-Szuba - Prezes Zarządu
2. Małgorzata Błażczak - Wiceprezes Zarządu
3. Lidia Lalak-Szawiel - Skarbnik
4. Paweł Bot- Członek Zarządu
5. Zygmunt Bławzdziewicz - Członek Zarządu
6. Jolanta Furman - Członek Zarządu
7. Gmina Radowo Małe - Członek Zarządu
8. Bożena Kontowicz- Członek Zarządu
9. Zbigniew Martyniak - Członek Zarządu
10. Tomasz Mechliński - Członek Zarządu
11. Rafał Michalczyszyn - Członek Zarządu
12. Jarosław Strózikowski - Członek ZarząduSKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

1. Edward Stanisławczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
2. Ewa Radanowicz - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Maria Sławska - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Mariusz Wijatyk - Członek Komisji Rewizyjnej