SKŁAD RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

1.

Piotr Ćwikła

Przewodniczący

publiczny

2.

Arkadiusz Czerwiński

Wiceprzewodniczący

publiczny

3.

Monika Kuźmińska

Członek

publiczny

4.

Krzysztof Wrzesień

Członek

publiczny

5.

Małgorzata Wasilewska

Członek

mieszkańcy

6.

Joanna Kłoniecka

Członek

mieszkańcy

7.

Agnieszka Kotwicka

Członek

mieszkańcy

8.

Sylwia Sławińska

Członek

mieszkańcy

9.

Tomasz Szpak

Członek

mieszkańcy

10.

Oktawiusz Jeż

Członek

gospodarczy

11.

Henryk Milczarkowski

Członek

gospodarczy

12.

Łukasz Wójcicki

Członek

mieszkańcy

13

Joanna Lipska

Członek

społeczny

14

Barbara Wilczek

Członek

społeczny

15

Joanna Kondrat

Członek

społeczny
SKŁAD ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

1. Grażyna Zaremba-Szuba – Prezes,
2. Tomasz Mechliński – Wiceprezes,
3. Lidia Lalak-Szawiel – Skarbnik,
4. Joanna Pałęga – Członek Zarządu,
5. Mariusz Szpryngacz – Członek Zarządu,
6. Bożena Kontowicz – Członek Zarządu,
7. Jolanta Furman – Członek Zarządu,
8. Gmina Radowo Małe, Monika Jarzębska – Członek Zarządu,
9. Powiat Łobeski, Ryszard Sola – Członek Zarządu,
10. Jarosław Strózikowski – Członek Zarządu,
11. Rafał Michalczyszyn – Członek Zarządu,
12. Zygmunt Bławzdziewicz – Członek Zarządu.SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

1. Maria Sławska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2. Edward Stanisławczyk – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym – Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Mariusz Wijatyk – Członek Komisji Rewizyjnej.