W dniu 6 września odbyło się posiedzenie Rady LGD CIW. Posiedzenie dotyczyło wniesienia uzupełnień dla naboru nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, nr 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej i nr 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Na posiedzeniu Rada podjęła także uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu LGD CIW z wnioskiem o dokonanie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji. Wkrótce na naszej stronie ogłoszone zostaną konsultacje lokalnych kryteriów wyboru operacji, do których zaprosimy Mieszkańców. 

Biuro LGD CIW