Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Podstawa prawna:

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, stanowiąca załącznik nr do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2017 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 16 lutego 2017 r.

 

Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LSR.

 

Uprawnieni do konsultacji:

Uprawnieni do konsultacji są mieszkańcy obszaru LSR.

 

Czas trwania konsultacji:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Wiejskich, tj. od 15 do 29 września 2017 r.

 

Forma konsultacji:

Informacja o konsultacjach, zawierająca w załączeniu konsultowany dokument, udostępniona zostanie na stronie internetowej www.lobez.org

Opinię dotyczącą konsultowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji mieszkańcy obszaru LSR wyrazić mogą w następujący sposób:

  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres korespondencyjny Centrum Inicjatyw Wiejskich: ul. Drawska 6, 73-150 Łobez; 
  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie Centrum Inicjatyw Wiejskich: ul. Drawska 6 w Łobzie.

Opinie składane pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego uwagi oraz zawierać jego adres zamieszkania i dane do kontaktu (telefon, e-mail). Opinie niepodpisane lub niezawierające ww. danych uznane zostaną za nieważne.

 

Pozostałe informacje:

Za prawidłowy termin złożenia opinii pisemnej uznaje się datę wpływu do Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Dotychczas obowiązujące Lokalne Kryteria Wyboru Operacji dostępne są TUTAJ.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Małgorzata Kuncewicz Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR, tel. 91 57 37 329

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o konsultacjach LKWO15-29.09.17.pdf)Sprawozdanie z konsultacji[ ]921 kB
Pobierz plik (KONSULTACJE - LKWO - formularz opinii.6.09.17.doc)Formularz zgłaszania opinii[ ]98 kB
Pobierz plik (Kryteria wyboru operacji po zmianach 06.09.17.pdf)LKWO po zmianach[ ]300 kB