Szanowni Państwo, w dniu 9 maja 2017 r. zakończony został nabór wniosków w konkursach:

  1. 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2017 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

Wstępna ocena wniosków dotyczyła weryfikacji formalnej zgodnie z Kartami formalnej weryfikacji wniosku oraz Kartami weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wstępna ocena dokonana została przez pracowników Biura LGD CIW: panią Bożenę Zarecką, Dyrektora Biura i panią Małgorzatę Kuncewicz, Koordynatora ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR. 

Państwa wnioski poddane zostaną dalszej weryfikacji zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”.

W załączeniu zamieszczamy protokoły z otwarcia poszczególnych konkursów wraz z listami ewidencji wniosków. 

Życzymy Państwu powodzenia na dalszych etapach weryfikacji wniosków oraz w realizacji planów i zamierzeń.

Pracownicy Biura LGD CIW