Szanowni Państwo, w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
 2. Wybór protokolanta posiedzenia;
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
 4. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności
  i bezstronności.
 5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie
  o przyznanie pomocy złożonego przez pana Grzegorza Mydłę w dniu 04.12.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały XLI/2017 w sprawie wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian
  w umowie o przyznanie pomocy.
 7. Bieżąca informacja dot. naborów nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, nr 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej, nr 3/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
 8. Informacja o zmianach w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie w związku ze zmianami Wytycznych nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 9. Informacja z bieżącej działalności Biura LGD CIW.
 10. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD.
 11. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Biuro LGD CIW