Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na realizację usługi ze środków poddziałania 19.4 "Wparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRROW, dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej. 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich. 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz  oferty  do  ZapytaniA  Ofertowego.docx)Formularz oferty[ ]11 kB
Pobierz plik (skan zapytanie ofert. trener szklenie grudzień 2017.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]2799 kB