Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zaprasza do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą dla projektu Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014 -2020”. 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności) oraz złożenie wniosku i dokumentacji do pozwolenia na budowę dla projektu polegającego na budowie „Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez”
w ramach działania 9.3 RPO WZP 2014 – 2020.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiąże się w szczególności do wykonania następujących działań:

  1. Terminowego wykonania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014 – 2020 zgodnie z obowiązującymi dla konkursów wytycznymi RPO i wymogami konkursowymi Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej.
  2. Ścisłego kontaktu z zamawiającym celem ustalenia zakresu informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, dla zachowania złożenia wszystkich aplikacji w terminie.
  3. Nadzorowania całego procesu rozpatrywania złożonych wniosków aplikacyjnych.
  4. Bieżącej pomocy doradczej, konsultacji z Instytucją Zarządzającą.
  5. Kompletowania informacji i danych w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczy to informacji ogólnodostępnych.
  6. Proponowania właściwych rozwiązań lub wariantów, w przypadkach, gdy dokumentacje nie będą ich zawierały lub mogą być niekorzystne z racji realizacji projektu.

Termin  realizacji zamówienia:

  1. Wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, Studium Wykonalności należy wykonać do dnia 29 stycznia 2018 r. i opublikować w terminie składania wniosków ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą.
  2. Złożenie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę ustala się do dnia 28 lutego 2018 r. Termin ten jest możliwy do przedłużenia o ile Zamawiający nie uzyska w terminie wszystkich niezbędnych załączników do pozwolenia.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia 08.01.2018 r. do godziny  10.00 drogą elektroniczną na  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule maila „Oferta na projekt rewitalizacji”.

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Małgorzata Kuncewicz, tel. 91 57 37 329, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami w załączeniu. 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz oferty.pdf)Formularz oferty[ ]1091 kB
Pobierz plik (Wykaz wykonanych usług.pdf)Wykaz wykonanych usług[ ]500 kB
Pobierz plik (Wzór umowy.pdf)Wzór umowy[ ]4944 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe03012018.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]4371 kB