Szanowni Państwo, w dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
  2. Wybór protokolanta posiedzenia;
  3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
  4. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;
  5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy złożonego przez pana Marka Niedźwiedzkiego w dniu 08.01.2018 r.;
  6. Podjęcie uchwały I/2018 w sprawie wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy;
  7. Informacja z bieżącej działalności Biura LGD CIW;
  8. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD, 9) Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Biuro LGD CIW