Na podstawie uchwały nr 4/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 30 stycznia 2018 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

które odbędzie się dnia 13 lutego 2018 r. o godzinie 15.45 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie

(sala konferencyjna, II piętro).  

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy statutowe:
  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  3. stwierdzenie quorum
  4. przyjęcie porządku obrad;
 2. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Centrum Inicjatyw Wiejskich.
 3. Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych do realizacji projektach.
 4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych związanych
  z wprowadzeniem zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji oraz Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich.
 5. Podjęcie uchwał:
 • Nr 1/2018 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Nr 2/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich i w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

       6. Dyskusja i wolne wnioski.
       7. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

Grażyna Zaremba-Szuba

Załączniki:
Pobierz plik (Porządek obrad WZC.docx)Porządek obrad WZC 13.01.18[ ]16 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady LGD CIW.13.02.2018.doc)Zmiany w Regulaminie Rady[ ]2423 kB
Pobierz plik (Uchwała WZC 1_2018.doc)Uchwała 1/2018[ ]26 kB
Pobierz plik (Uchwała WZC 2_2018.doc)Uchwała 2/2018[ ]30 kB
Pobierz plik (zmiany w LSR styczeń 2018 - załącznik nr 1 do uchwały1_2018.docx)Zmiany w LSR[ ]99 kB