Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Podstawa prawna:

Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu  LGD CIW z dnia 16.02.2017 r.; Procedura ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, stanowiąca załącznik nr do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2017 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 16 lutego 2017 r.

Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LSR. 

Uprawnieni do konsultacji:

Uprawnieni do konsultacji są mieszkańcy obszaru LSR.

Czas trwania konsultacji:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Wiejskich, tj. od 30 stycznia do 13 lutego 2018 r.

Forma konsultacji:

Informacja o konsultacjach, zawierająca w załączeniu konsultowany dokument, udostępniona zostanie na stronie internetowej www.lobez.org

Opinię dotyczącą konsultowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji mieszkańcy obszaru LSR wyrazić mogą w następujący sposób:

  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres korespondencyjny Centrum Inicjatyw Wiejskich: ul. Drawska 6, 73-150 Łobez; 
  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie Centrum Inicjatyw Wiejskich: ul. Drawska 6 w Łobzie.

Pozostałe informacje:

Opinie składane pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego uwagi oraz zawierać jego adres zamieszkania i dane do kontaktu (telefon, e-mail). Opinie niepodpisane lub niezawierające ww. danych uznane zostaną za nieważne.

Za prawidłowy termin złożenia opinii pisemnej uznaje się datę wpływu do Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji:

  • w zakresie zmian LSR - Ewelina Turkowska-Płowczyk Dyrektor Biura LGD CIW, tel. 691 060 485;
  • w zakresie zmian LKWO -  Małgorzata Kuncewicz Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR, tel. 91 57 37 329
Załączniki:
Pobierz plik (KONSULTACJE - LKWO i  LSR - formularz opinii.doc)Formularz zgłaszania opinii[ ]99 kB
Pobierz plik (Konsultacje LSR i LKWO 30.01-13.02.1823032018.pdf)Sprawozdanie z konsultacji[ ]1116 kB
Pobierz plik (Kryteria wyboru operacji zmiany 13.02.18.pdf)LKWO - zmiany[ ]459 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do LSR_Procedura aktualizacji LSR.docx)Zał. 1 do LSR[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do LSR_Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji.docx)Zał. 2 do LSR[ ]35 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3 do LSR_zmiany styczeń 2018.docx)Zał. 3 do LSR[ ]27 kB
Pobierz plik (zmiany w LSR styczeń 2018.docx)Zmiany w LSR[ ]65 kB