Szanowni Państwo, w dniu w dniu 23 lutego 2018 roku o godzinie 16:00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 (mała sala, I piętro) odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum inicjatyw Wiejskich.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
  2. Wybór protokolanta posiedzenia;
  3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
  4. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;
  5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy złożonego przez panią Sylwię Majda w dniu 14.02.2018 r.;
  6. Podjęcie uchwały II/2018 w sprawie wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy;
  7. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD;
  8. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Biuro LGD CIW