Szanowni Państwo, w dniu 13 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Cele warsztatu:

  1. Ewaluacja wewnętrzna (bieżąca, realizowana samodzielnie);
  2. Analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju;
  3. Omówienie realizacji LSR i działań LGD w roku 2017 – forum dyskusyjne;
  4. Ocena działań i rekomendacje.

Warsztat będzie miał charakter 5 godzinnych ćwiczeń analityczno-refleksyjnych, które w efekcie pozwolą na  bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. 

Uczestnikami warsztatu będą przedstawiciele organów Lokalnej Grupy Działania: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy Biura LGD. Do udziału w warsztacie zaproszeni będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Na spotkanie zapraszamy serdecznie także Mieszkańców obszaru LSR! 

W załączeniu pytania, wokół których koncentrować się będzie dyskusyjna część warsztatu. 

Załączniki:
Pobierz plik (Warsztat refleksyjny - pytania do dyskusji.doc)Warsztat refleksyjny - pytania [ ]48 kB