Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego


W związku z przystąpieniem do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 zapraszamy w imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich do wzięcia udziału w SPOTKANIACH KONSULTACYJNYCH, które odbędą się dnia 27.08.2015 r. (czwartek) wg następującego harmonogramu:


1. Gmina Łobez, Urząd Miejski w Łobzie, s. 21, g. 9-12
2. Gmina Resko, Centrum Kultury w Resku, sala konferencyjna, g. 12:30 -15:30
3. Gmina Dobra, Hala Sportowa w Dobrej, sala konferencyjna, g. 16 – 19
4. Gmina Radowo Małe, GOK, g.15:30 – 18:30
5. Gmina Węgorzyno, Urząd Miejski w Węgorzynie, sala konferencyjna, 12-15


Spotkania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem spotkań jest analiza mocnych i słabych stron naszego obszaru, szans potencjalnego rozwoju i jego zagrożeń, a także celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wspólnie wypracujemy pomysły i kierunki działania w okresie unijnego programowania PROW 2014-2020, co pomoże w opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju naszego obszaru, pozyskaniu funduszy na realizację kolejnych projektów zmian i właściwym zaplanowaniu wydatkowania unijnych środków.


Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie jest organizacją, która udzielając konkretnego finansowego wsparcia z pomocą funduszu PROW ma szansę zaktywizować lokalne środowiska i sprawić, by ludzie społecznie aktywni mieli odwagę i możliwości realizować swoje plany i marzenia. Na ich realizację potrzebne są kolejne środki, o które planujemy zawalczyć wspólnie z mieszkańcami naszego Powiatu. Warunkiem pozyskania z UE ok. 5.000.000,00 zł jest opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego w okresie sierpień - październik 2015 r. zorganizujemy CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI NASZEGO POWIATU.


Spotkania przeprowadzi moderator Pani Anna Mówińska , Firma Verte z Torunia wraz Zespołem, współpracująca od kilku lat z naszą organizacją, znająca specyfikę naszego obszaru działania, zaangażowana w tworzenie nowej strategii rozwoju. Za organizację spotkań odpowiedzialni będą pracownicy biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie oraz Partnerzy.


Wnioski ze spotkań pomogą w ustaleniu kierunków dalszego rozwoju naszego obszaru. Wykorzystamy je w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do współpracy
Prezes Zarządu
Grażyna Zaremba - Szuba