Zapytanie Ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na realizację usługi ze środków poddziałania 19.3. „przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na wykonanie, dostawę i montaż 5 szaf typu bookcrossing

 

Szanowni Państwo,

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż 5 szaf typu BOOKCROSSING. Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.


Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - szafy bookcrossing04062018.pdf)Zapytanie ofertowe - szafy bookcrossing04062018.pdf[Przedmiot zamówienia i formularz oferty]5050 kB