W dniu 18 czerwca 2018 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie Programem!

 

W konkursie 1/2018 na zakładanie działalności gospodarczej złożonych zostało 31 wniosków.

W konkursie 2/2018 na rozwój działalności gospodarczej - 13 wniosków.

W konkursie 3/2018 na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną - 7 wniosków

Przed Biurem LGD, a przede wszystkim przed Radą, ocena Państwa wniosków. O jej przebiegu oraz wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

W załączeniu rejestry złożonych w konkursach wniosków, które zostaną poddane ocenie.