Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego, z przyjemnością informujemy, iż w tym miesiącu (10 lipca 2018 r.) Centrum Inicjatyw Wiejskich wraz z partnerami podpisało w Szczecinie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Projektu Współpracy dotyczącego powstania tzw. Stref Aktywności Społecznej (SAS).

Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa. Z naszej strony umowę podpisali Wiceprezes Zarządu LGD CIW Małgorzata Błażczak oraz Członek Zarządu LGD CIW Zbigniew Martyniak.

Partnerami w tym projekcie jest siedem Lokalnych Grup Działania: Prócz LGD CIW są to:

  • LGD „Siła w Grupie”, pełniąca rolę lidera projektu
  • LGD Powiatu Świdwińskiego
  • LGD „Partnerstwo w Rozwoju”
  • Środkowopomorska Grupa Działania
  • LGD Pojezierze Razem
  • LGD „Gryflandia”

Nasz wspólny projekt to różnorodne działania integrujące i aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące obszary partnerskich LGD. Na naszym obszarze – na terenie każdej gminy powiatu łobeskiego – powstaną szafy służące do wymiany książek (boockcrossing).

W innych LGD będą to wiaty, siłownie zewnętrzne, pomosty, altany, miejsca na ognisko, stojaki na rowery czy place zabaw. W ramach realizacji projektu doposażone zostaną także biblioteki, ośrodki kultury czy świetlice wiejskie.

Ważnym wspólnym elementem projektu będzie szkolenie dla ponad 50 animatorów lokalnych. Przeszkoleni animatorzy będą przygotowywać i prowadzić imprezy na otwarcie każdej strefy aktywności.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym w wysokości 600 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu na obszarze powiatu łobeskiego obejmie kwotę 40 000 zł.

Zachęcamy Państwa do współpracy oraz śledzenia etapów realizacji projektu Strefy Aktywności Społecznej!

Zdjęcie pochodzi ze strony www.wzp.pl