W dniu 13 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad. 
 
Posiedzenie związane jest z uwagami Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzonej oceny wniosków, które wpłynęły do LGD w ramach konkursów:
1/2018 - Zakładanie działalności gospodarczej,
2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,
3/2018 - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
oraz z uwagami Samorządu Województwa do rozstrzygnięć Rady w sprawie protestów wniesionych przez wnioskodawców. 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Porządek posiedzenia 13.09.2018.pdf)Porządek posiedzenia Rady[ ]231 kB