Na podstawie uchwały nr 18/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich 
w Łobzie 
z dnia 15 listopada 2018 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godzinie 11:45 w siedzibie LGD CIW 
przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy statutowe:
  a) otwarcie zebrania,
  b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  c) stwierdzenie quorum,
  d) przyjęcie porządku obrad,
 2. Podsumowanie działalności LGD CIW w 2018 roku oraz przedstawienie aktualnego stanu wydatkowania środków w ramach PROW i środków własnych,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Preliminarza budżetowego LGD CIW na rok 2018,
 4. Wybory do Rady LGD CIW,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia składu Rady LGD CIW,
 6. Dyskusja i wolne wnioski,
 7. Zamknięcie obrad.

 

Uchwała Zarządu LGD CIW wraz z proponowanym porządkiem obrad w załączeniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Walne 05.11.2018.pdf)Porządek obrad WZC 05.12.18[ ]357 kB
Pobierz plik (WZCuchwała23112018.pdf)Uchwała 18/2018[ ]415 kB