W dniu 17 stycznia 2019 r. w siedzibie LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, w obecności przedstawicieli LGD CIW, gmin i zaproszonych gości z terenu Powiatu Łobeskiego, podpisano 4 umowy na realizację grantów.
Przyznane Granty przeznaczone są na realizację zadań z zakresu informacji i promocji obejmujących promocje zasobów lokalnych obszaru LGD.
Umowy podpisali:

  1. Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej (Gmina Węgorzyno) – „Powiat Łobeski – poczuj magię (opracowanie i wydanie czterech broszur prezentujących walory Powiatu Łobeskiego)”, kwota dofinansowania 44 500,00 zł;
  2. Dariusz Ledzion (Gmina Łobez) – „Promocja w kraju i za granicą dorobku artystycznego i kulturowego młodych muzyków z Powiatu Łobeskiego”, kwota dofinansowania 44 000,00 zł,
  3. Centrum Kultury w Resku (Gmina Resko) – „Spotkanie z Gminą Resko – poprzez wydanie materiałów promujących gminę w formie folderów, podkładek z kalendarzem, toreb z nadrukiem, kalendarzy trójdzielnych”, kwota dofinansowania 11 600,00 zł,
  4. Gmina Łobez – „Opracowanie i publikacja albumu promocyjnego gminy Łobez”, kwota dofinansowania 10 428,00 zł.

Serdecznie gratulujemy grantobiorcom i życzymy powodzenia w realizacji!!!

Link do filmu z uroczystego podpisania umów:
http://lobez24.pl/article/1605/granty-na-promocje-i-informacje-dla-lobza-reska-i-wegorzyna/