Dnia 12 lutego 2019 roku, odbył się kolejny warsztat refleksyjno-analityczny, w którym wzięli udział członkowie organów (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) oraz pracownicy biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów.

Podczas warsztatu omówiono realizację finansową i rzeczową LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD i biura (m.in. działania informacyjno-promocyjne, działania doradcze i szkolenia).

W gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowaliśmy o tym w jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR
i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, w jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę.
W trakcie warsztatu zostały również przedstawione wyniki ankiety ewaluacyjnej, którą LGD ma obowiązek przeprowadzać każdego roku.

Dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatu, udało się wypracować propozycję zmian/uszczegółowienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, które sprawiały najwięcej trudności podczas oceny.

DSCN3268.jpgDSCN3269.jpgDSCN3271.jpgDSCN3276.jpgDSCN3277.jpgDSCN3278.jpgDSCN3290.jpgDSCN3292.jpgDSCN3293.jpgDSCN3294.jpgDSCN3295.jpgDSCN3296.jpg