Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 04.04.2019 r. zakończyła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursie 1/2019/G - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (wpłynęło 6 wniosków)

 

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za zainteresowanie!

 

Państwa wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez Biuro LGD CIW, a następnie ocenie merytorycznej (zgodność z LSR oraz ocena pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru) przez Radę LGD CIW.

O przebiegu oceny oraz jej wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

 

W załączeniu rejestr złożonych wniosków, które zostaną poddane ocenie. 

Załączniki:
Pobierz plik (Rejestr Wniosków.pdf)Rejestr Wniosków.pdf[ ]451 kB