W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad. 

 

Posiedzenie związane jest z oceną wniosków i wyborem operacji w ramach konkursu grantowego 1/2019/G - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.