Dnia 5 marca Zespół Szkół w Resku był gospodarzem pierwszego w 2019 spotkania w ramach cyklu ,,Demokracja w praktyce”, który jest organizowany przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z inicjatywy Marszałka Olgierda Geblewicza.

Zgromadzoną w forum szkoły młodzież powitał Pan Dyrektor Dariusz Siemasz oraz Pani Małgorzata Ludwiczek – Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży, która wyjaśniła na czym polega cały cykl edukacyjny ,,Demokracja w praktyce” realizowany w regionie.

Każde ze spotkań w ramach cyklu składa się z dwóch części – warsztaty merytoryczne oraz dyskusja młodzieży z gośćmi specjalnymi. Młodzież reskiej szkoły wzięła udział w zajęciach ,,Konstytucja w moim życiu - prawa i wolności obywatelskie” prowadzonych przez dr Martę Szulc – adiunkta w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Była to doskonała okazja do refleksji i zastanowienia się nad praktycznymi aspektami praw
i wolności oraz odniesienia się do zapisów Konstytucji RP.

W dyskusji moderowanej przez Panią Małgorzatę Ludwiczek udział wzięli pan Arkadiusz Czerwiński - Burmistrz Miasta i Gminy Resko oraz pani Ewelina Turkowska-Płowczyk - Dyrektor Biura Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie. Podczas rozmowy zarówno młodzież, jak i goście zwracali uwagę na lokalne aspekty aktywności obywatelskiej – konieczność działania na rzecz spraw, które są ważne dla obywateli. Wiąże się to
z możliwością zrzeszania się w postaci stowarzyszeń czy grup nieformalnych, które mają duże szanse na zdobywanie dofinansowania na projekty społeczne.

 

 

DSC_0025_1-001.jpgDSC_0039_1-001.jpgDSC_0080_1-001.jpgDSC_0081_1-001.jpgDSC_0091_2-001.jpgDSC_0093_1-001.jpgDSC_0094_1-001.jpgDSC_0106_1-001.jpg_DSC0407.jpg_DSC0411.jpg_DSC0413.jpg_DSC0420.jpg_DSC0425.jpg_DSC0428.jpg_DSC0432.jpg