W dniach 13 i 14 kwietnia 2019 roku pracownicy Biura LGD CIW byli do dyspozycji mieszkańców podczas Łobeskiej Baby Wielkanocnej.

Wszystkim zainteresowanym informacji udzielał zespół w składzie:

  1. Ewelina Turkowska-Płowczyk – Dyrektor Biura,
  2. Paweł Bot – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR,
  3. Anna Doroszko – Specjalista ds. kadr i finansów.

Wszystkim odwiedzającym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i do zobaczenia za rok!!!

 

BW1.jpgBW2.jpgBW3.jpg