Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 Realizowane konkursy:

Lp.

Nr ogłoszenia

Zakres tematyczny operacji

Limit dostępnych środków

Termin składania wniosków

1

2/2019/G

Działania aktywizujące i integrujące  mieszkańców

300 000,00 zł

24.06.2019 r. – 08.07.2019 r.

2

3/2019/G

Promocja i informacja

239 472,00 zł

24.06.2019 r. – 08.07.2019 r.

3

4/2019/G

Infrastruktura turystyczna 
i rekreacyjna (granty)

284 208,68 zł

24.06.2019 r. – 08.07.2019 r.

 

Dla kogo?

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym m.in. stowarzyszenia zwykłe.

 

Na co?

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: Działania służące zwiększeniu atrakcyjności obszaru LGD przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców i organizacji pozarządowych realizowane w formie budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

 

Szczegółowe informacje:

Dokumenty dotyczące konkursów dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem www.lobez.org w zakładce Nabory/Nabory 2019 

Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 57 37 329, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.30 pracownicy
LGD CIW świadczą doradztwo dla Grantobiorców w Biurze LGD CIW
przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie.

 

Zapraszamy!