Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniach 08.07.2019 r.
i 15.07.2019 r. zakończyła nabory wniosków o powierzenie grantów na operacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursach:

  • 2/2019/G – Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LSR (wpłynęło 8 wniosków),
  • 3/2019/G – Promocja i informacja ( wpłynęło 7 wniosków),
  • 4/2019/G – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (wpłynęło 8 wniosków),

 

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za zainteresowanie!

 

Państwa wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez Biuro LGD CIW, a następnie ocenie merytorycznej (zgodność z LSR oraz ocena pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru) przez Radę LGD CIW.

O przebiegu oceny oraz jej wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

 

W załączeniu rejestry złożonych wniosków, które zostaną poddane ocenie. 

Załączniki:
Pobierz plik (Rejestr 2_2019_G.pdf)Rejestr 2_2019_G.pdf[ ]698 kB
Pobierz plik (Rejestr 3_2019_G.pdf)Rejestr 3_2019_G.pdf[ ]651 kB
Pobierz plik (Rejestr 4_2019_G.pdf)Rejestr 4_2019_G.pdf[ ]676 kB