W dniach 11-13 czerwca 2019 roku odbyły się spotkania informacyjne dotyczące konkursów grantowych na realizację zadań z zakresu:

  1. Konkurs 2/2019/G Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców – kwota 300.000,00 zł
  2. Konkurs 3/2019/G Promocja i informacja – kwota 239.472,00 zł
  3. Konkurs 4/2019/G Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – kwota 284.208,68 zł

Spotkań było 5 i odbyły się one w każdej gminie należącej do obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich.

W trakcie spotkań omawiano następujące zagadnienia:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
  2. Zasady wsparcia na działania aktywizujące i integrujące mieszkańców
  3. Zasady wsparcia na działania w ramachpromocji i informacji
  4. Zasady wsparcia na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
  5. Kryteria i zasady wyboru projektów

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w spotkaniach.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Łobeskim Domu Kultury

 

Dobra.jpgDobra2.jpgDobra3.jpgDobra4.jpgDobra5.jpgRadowo.jpgRadowo1.jpgRadowo2.jpgRadowo3.jpgRadowo4.jpgRadowo5.jpgResko.jpgResko1.jpgResko2.jpgResko3.jpgResko4.jpgResko5.jpgWgorzyno.jpgWgorzyno1.jpgWgorzyno2.jpg