1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

O miejscach i terminach:

1) spotkań poświęconych analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR społeczność lokalna zostanie poinformowana poprzez: zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD CIW oraz gmin wchodzących w skład LGD a także na stronie starostwa powiatowego, drogą mailową, poprzez informacje przekazane w trakcie sesji gminnych i powiatowych, poprzez informacje zamieszczone w tablicach informacyjnych.

2) spotkań z zespołem ds. opracowania LSR członkowie zespołu zostaną poinformowani drogą mailową oraz telefonicznie. Dodatkowo na stronie LGD CIW pojawi się informacja o zbliżającym się spotkaniu.

3) szkoleń dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura uczestnicy dowiedzą się drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie LGD CIW.

Ponadto w sposób ciągły przeprowadza się badanie akietowe wśród społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD CIW. Badanie akietowe jest przeprowdzane podczas wszystkich spotkań i szkoleń organizowanych przez LGD CIW a także na sesjach gminnych i powiatowych. Ankietę do wypełnienia otrzymują również wszystkie osoby odwiedzjące biuro LGD CIW. Ponadto formularz ankiety znajduje się na stronie internetowej LGD CIW i może go wypełnić każda osoba odwiedzająca stronę www.lobez.org

2. Harmonogram
  Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania
  1 2 3 4
1. Łobez Łobez, Urząd Miejski, ul. Niepodległości 13, sala nr 21 27.08.2015 g. 9:00-12:00

1)Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,

2)Prezentacja projektu analizy SWOT,

3)Prezentacja projektu celów LSR,

4)Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

2. Resko Resko, Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16 27.08.2015 g. 12:30-15:30

1)Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,

2)Prezentacja projektu analizy SWOT,

3)Prezentacja projektu celów LSR,

4)Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

3. Węgorzyno Węgorzyno, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, sala konferencyjna 27.08.2015 g. 12:00-15:00

1)Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,

2)Prezentacja projektu analizy SWOT,

3)Prezentacja projektu celów LSR,

4)Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

4. Dobra Dobra, hala sportowa, ul. Mieszczańska 2, sala konferencyjna 27.08.2015 g. 16:00-19:00

1)Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,

2)Prezentacja projektu analizy SWOT,

3)Prezentacja projektu celów LSR,

4)Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

5. Radowo Małe Radowo Małe, Gminny Ośrodek Kultury, Radowo Małe 5 27.08.2015 g. 15:30-18:30

1)Prezentacja głównych wniosków diagnozy obszaru LSR,

2)Prezentacja projektu analizy SWOT,

3)Prezentacja projektu celów LSR,

4)Wnioski i uwagi społeczności lokalnej