W dniu 18 czerwca 2019 r. w Łobeskim Domu Kultury odbyło się  szkolenie dla osób i organizacji, które planują aplikować o środki w ramach konkursów grantowych na realizację zadań z zakresu:

  1. Działań aktywizujących i integrujących mieszkańców (Konkurs 2/2019/G),
  2. Promocji i informacji (Konkurs 3/2019/G),
  3. Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Konkurs 4/2019/G)

Szkolenie przeprowadziła Dyrektor Biura  LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich Ewelina Turkowska-Płowczyk. W trakcie szkolenia omówione zostały ogólne zasady ubiegania się o dofinansowanie, kryteria formalne, karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

W trakcie szkolenia pojawiło się wiele szczegółowych pytań dotyczących między innymi zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, kwalifikowalności kosztów oraz obowiązkowych załączników do Wniosku o Przyznanie Pomocy.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.  Jest nam niezmiernie miło, że na szkoleniu pojawiło się tak wiele osób i organizacji zainteresowanych pozyskiwaniem środków za pośrednictwem LGD.

Widzimy coraz większą aktywność mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych pozyskaniem środków na realizację swoich działań, które wpływają jednocześnie na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg