W miesiącu lipcu w dniach 10 – 12 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich przeprowadziła spotkania informacyjne, dla Mieszkańców powiatu łobeskiego, dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania odbyły się we wszystkich pięciu Gminach należących do LGD CIW i swoim zakresem obejmowały tematykę trzech konkursów:

  1. Konkurs 1/2019 - Zakładanie działalności gospodarczej
  2. Konkurs 2/2019 - Rozwój działalności gospodarczej
  3. Konkurs 3/2019 - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów. W trakcie spotkań uczestnicy zadawali wiele pytań, co świadczy o aktywnym uczestnictwie.

Wszystkim zainteresowanym życzymy ciekawych pomysłów i powodzenia przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się dnia 17 lipca o godzinie 10:00 w Łobeskim Domu Kultury.

Lobez.jpgLobez1.jpgLobez2.jpgLobez3.jpgLobez4.jpgLobez5.jpgRadowo.jpgRadowo1.jpgRadowo2.jpgRadowo3.jpgResko.jpg