W dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Łobeskim Domu Kultury odbyło się szkolenie dla osób, które planują aplikować o środki w ramach konkursów:

  1. Konkurs 1/2019 - Zakładanie działalności gospodarczej
  2. Konkurs 2/2019 - Rozwój działalności gospodarczej
  3. Konkurs 3/2019 - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Szkolenie przeprowadziła Dyrektor Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich Ewelina Turkowska-Płowczyk. W trakcie szkolenia omówione zostały ogólne zasady ubiegania się o dofinansowanie, kryteria formalne, kartę oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

Potencjalni Beneficjenci zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad sporządzania wniosku o dofinansowanie, biznesplanu i kwalifikowalności kosztów.

Przypominamy, że nabór wniosków rozpoczyna się 29 lipca 2019 r. i trwa do  19 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30.

Serdecznie zapraszamy do indywidualnych konsultacji w biurze CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie (II piętro, pok. 212 i 213)

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg