W dniach 16-17 maja 2019 roku Członkowie Rady, pracownicy Biura i Mężowie Zaufania wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – zasadny wykorzystania w procesie oceny wniosków, Procedura oceny i wyboru operacji praz Procedura oceny i wyboru grantów.

Szkolenie przeprowadziła Dyrektor Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich Ewelina Turkowska-Płowczyk posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne (uprawnienia trenera i coacha).

Szkolenie składało się z dwóch części merytorycznych związanych z oceną i wyborem do dofinansowania operacji w trybie konkursowym i grantowym.

Ze względu na bardzo obszerny materiał część merytoryczna przeplatana była z przerywnikami w formie enegizerów szkoleniowych.

Całość dwudniowego szkolenia zakończona była testem kompetencji sprawdzającym wiedzę uczestników szkolenia.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg