W piątek, 12 lipca w siedzibie LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie o godzinie 13:00 nastąpiło uroczyste podpisanie umów na granty pomiędzy Lokalną Grupą Działania a grantobiorcami,  w ramach poddziałania 19.2 w zakresie grantów „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy zostały zawarte na realizację następujących zadań:

  1. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zieloną alejką przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku” – Ochotnicza Straż Pożarna w Resku;  kwota wsparcia 44 947,00 zł,
  2. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Ługowina” – Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Ziemi”; kwota wsparcia 44 944,00 zł,
  3. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z zieloną alejką w miejscowości Prusim” – Stowarzyszenie „Nasz Świat”; kwota wsparcia 44 944,00 zł,
  4. „Budowa placu zabaw dla dzieci 4 i 5 letnich przy przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku wraz z wiosennym ogródkiem” – Stowarzyszenie „Przyjaciele Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Resku”; kwota wsparcia 44 742,00 zł,
  5. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiat biesiadnych w miejscowości Radowo Małe” – Gmina Radowo Małe; kwota wsparcia 17 426,00 zł,
  6. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Zajezierza” – Alicja Diak; kwota wsparcia 33915,00 zł

Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadań!!!

Poniżej fotorelacja z uroczystego podpisania umów.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg