W dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad. 

 

Posiedzenie związane jest z oceną wniosków i wyborem operacji w ramach konkursów  grantowych: 

  • 2/2019/G Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców,
  • 3/2019/G Informacja i promocja,
  • 4/2019/G Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.