Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich będzie tworzony w oparciu o standardy procesu planowania strategicznego, kolejno poprzez etapy: definiowania potrzeb i problemów, określania celów i ustalania ich hierarchii, poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowania wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Przebieg tego procesu znajdzie odzew w układzie Strategii. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich będzie jednofunduszowa. Jej realizacja będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Szczegóły opracowania dokumentacji znajdują się w załącznikach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik7.pdf)Plan włączenia społeczności[.pdf]191 kB