W dniu 19 sierpnia 2019 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie Programem!

 

W konkursie 1/2019 na zakładanie działalności gospodarczej złożonych zostało 15 wniosków.

W konkursie 2/2019 na rozwój działalności gospodarczej - 2 wnioski.

W konkursie 3/2019 na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną - 1 wniosek

Przed Biurem LGD, a przede wszystkim przed Radą, ocena Państwa wniosków. O jej przebiegu oraz wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

 

W załączeniu rejestry złożonych w konkursach wniosków, które zostaną poddane ocenie.