W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad. 

 

Posiedzenie związane jest z uwagami Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzonej oceny wniosków, które wpłynęły do LGD w ramach konkursów:

1/2019 - Zakładanie działalności gospodarczej,

2/2019 - Rozwój działalności gospodarczej,

3/2019 - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.