Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 30.04.2020 r. zakończyła uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursie 2/2019/G/1/U – Aktywizacja i integracja mieszkańców. W ramach naboru do Biura LGD CIW wpłynęły 3 wnioski.

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za zainteresowanie!

Państwa wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez Biuro LGD CIW, a następnie ocenie merytorycznej (zgodność z LSR oraz ocena pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru) przez Radę LGD CIW.
O przebiegu oceny oraz jej wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

W załączeniu rejestr złożonych wniosków, które zostaną poddane ocenie. 

Załączniki:
Pobierz plik (rejestr_wnioskow_aktywizacja.pdf)rejestr_wnioskow_aktywizacja.pdf[ ]400 kB