W związku z objęciem terytorium całego kraju tzw. żółtą strefą, Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich  informuje o zmianie trybu organizacji pracy Biura.

Od dnia 19 października 2020 roku pracownicy otrzymali możliwość pracy zdalnej.

Obsługa klientów odbywać się będzie bez bezpośredniego kontaktu, a w sprawach szczególnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Biura mają związek z koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, należy kontaktować się w godzinach 7.30-15.30 z pracownikami Biura Centrum Inicjatyw Wiejskich za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Numery telefonów:
(91) 57 37 329 – Biuro LGD ,,Lider Pojezierza”
691 060 485 – Dyrektor  Biura
509 299 577 – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR
609 593 396 – Księgowa