Szanowni Mieszkańcy Gminy Resko,

nasza Gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Strefa Centralna”, które obejmuje wszystkie gminy  powiatów: drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego. W ramach Partnerstwa  przygotowujemy obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa aby wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów z naszą Gminą.

Mając powyższe na uwadze proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

z poważaniem
Burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiński

 

Ankieta jest anonimowa i zostanie przeprowadzona ON-LINE pod podanym poniżej linkiem. Ankieta będzie aktywna w dniach: 22.01.2021 r. – 10.02.2021 r.

Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby respondentów, dlatego proszę o pomoc osobom w Państwa najbliższym otoczeniu czy sąsiedztwie, które mają problem z wypełnieniem ankiety on-line.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97n9jvg