Na podstawie § 9 pkt 1 Regulaminu  Pracy Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zapraszam na posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, które odbędzie się w dn.19.11.2015 (czwartek) o g. 11 w Łobzie, ul. Drawsko 6 – siedziba LGD CIW.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe: a) otwarcie zebrania b) przyjęcie porządku obrad
2. Informacja o działalności Stowarzyszenia wraz z harmonogramem pracy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD CIW
3. Podjęcie uchwał:
• Uchwała nr 11/2015 w sprawie zlecenia obsługi księgowo – kadrowej w LGD CIW
• Uchwała nr 12/2015 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Biura
• Uchwała Nr 13/2015 w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków LGD CIW
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie obrad.

                                              

Z poważaniem
Grażyna Zaremba Szuba
Prezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (materialy-na-zarzad-11.2015.zip)Materiały[.zip]333 kB