Szanowni Państwo, w dniu 11 lutego 2021 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Cele warsztatu:
1. Ewaluacja wewnętrzna (bieżąca, realizowana samodzielnie);
2. Analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju;
3. Omówienie realizacji LSR i działań LGD w roku 2020 – forum dyskusyjne;
4. Ocena działań i rekomendacje.
 
Warsztat będzie miał charakter 5 godzinnych ćwiczeń analityczno-refleksyjnych, które w efekcie pozwolą na  bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów.
Uczestnikami warsztatu będą przedstawiciele organów Lokalnej Grupy Działania: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy Biura LGD.
 
Na spotkanie zapraszamy serdecznie także Mieszkańców obszaru LSR!
 
W załączeniu pytania, wokół których koncentrować się będzie dyskusyjna część warsztatu.