Termin i miejsce: 26.11.2015 o godzina 9.00 w Łobeskim Domu Kultury

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?


Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działalność podmiotu eko-nomii społecznej lub zamierzających zaangażować się w taką aktywność, w szcze-gólności odpowiedzialnych za fundraising w organizacji, czyli pozyskiwanie dodatkowych środków (lub zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z ww za-kresu).

Tytuł szkolenia: Fundraising – praktyczne narzędzia finansowania działalności PES
Trener: Damian HamerlaPROGRAM SZKOLENIA
Godzina i zakres tematyczny:
08.45 - 09.00 Rejestracja uczestniczek/ków
09.00 - 10.30 Wprowadzenie do tematu: ABC fundraisingu. Skuteczność fundraisera. Czynniku sukcesu. Od czego zacząć?
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 12.15 5 filarów dobrego zarządzania fundraisingiem. Planowanie kampanii pozyskiwania środków.
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 Techniki i narzędzia finansowania działalności – część 1 (przegląd, omówienie, analiza)
14.00 - 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 16.00 Techniki i narzędzia finansowania działalności – część 2 (przegląd, omówienie, analiza)
16:00 – 16:15 Podsumowanie dnia, runda kończąca, ewaluacja.